Work List Play

Tình yêu Hà Nội - số 2
Hội Âm nhạc Hà Nội - Truyền hình Công an nhân dân
Trên đỉnh cao vinh quang
Lân Cường
Anh có về Ban Mê không?
Duy Thịnh
Cơn mưa nhịp chiêng nỗi nhớ
Duy Thịnh
Romance "Nghe chuông Đại Hồng"
Thi kệ: Thiền sư Thích Nhất Hạnh, Âm nhạc: Tiến Mạnh - Quỳnh Anh
Tóc Mẹ kể chuyện
Vũ Thạch Hùng
Vong nhân tháng bẩy
Nhạc Đức Giao, Thơ Hồ Phong Tư
Không quân nhân dân Việt Nam
Nhạc Văn Đình Công, Thơ: Bính Ngọ
Tìm về mùa hè tuổi thơ
Văn Thành
Ơi người đẹp Cao Bằng
Lê Minh Tuân